FmD4FRX3FmXvDZXvGZT3FRFgNBP1w326w3z1NBMhNV5=
Your Ads Here
items

Cách tải file PDF trên Google Drive đã bị admin chặn download
Bước 1: Bạn mở file PDF trong Google Driver lên cho mình
Bước 2: Sau đó bạn cuộn trang cho nó loading hết trang ở file pdf đó nha
Bước 3: Bạn nhấn trên bàn phím nhấn F2 để mở cửa sổ Developer Tools, của sổ này chắc không xa lạ với các bạn đam mê công nghệ rồi nhỉ haha...sau đó click vào Tab Console.
Bước 4: Sau đó chép đoạn code dưới đây dán vào Console 
 let jspdf = document.createElement("script");

jspdf.onload = function () {

  let pdf = new jsPDF();
  let elements = document.getElementsByTagName("img");
  for (let i in elements) {
    let img = elements[i];
    if (!/^blob:/.test(img.src)) {
      continue;
    }
    let can = document.createElement('canvas');
    let con = can.getContext('2d');
    can.width = img.width;
    can.height = img.height;
    con.drawImage(img, 0, 0);
    let imgData = can.toDataURL("image/jpeg", 1.0);
    pdf.addImage(imgData, 'JPEG', 0, 0);
    pdf.addPage();
  }

  pdf.save(document.title.split('.pdf - ')[0]+".pdf");
};

jspdf.src = 'https://gdrive.vip/wp-content/uploads/2020/jspdf.debug.js';
document.body.appendChild(jspdf);
 
 

Bước 5: Bạn nhấn Enter để đoạn mã thực thi và chờ đợi là hạnh phúc mà haha..Chúc các bạn thành công, có vấn đề hay khó khăn gì cứ cmt cho mình hỗ trợ nhé.

0/Post a Comment/Comments

Partner

Your Ads Here
73745675015091643
Your Ads Here

Menu

Your Ads Here